Nuohous kuva

Nuohous

Ilomantsin alueen nuohousta hoitavat

Tenho Nissinen p. 0500 276 284  Alue: Möhkö, Viitaranta, Kuuksenvaara, Patrikka, Mutalahti, Maukkula

Mikko Nissinen p. 050 349 8093 Alue: Ilomantsin pohjoispuoli, Kirkonkylän alue, Issakka, Riihijoki, Haukivaara

Nuohouksen suorittamisen velvollisuus:
Nuohouksesta on kiinteistön omistajan tai haltijan ensisijaisesti huolehdittava niin, että alla mainitut nuohouskerrat suoritetaan ja tekijänä on hyväksytty alueen piirinuohooja.

Lakisääteiset nuohouskerrat:

  • Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen. Suuluukuttoman takan tulipesän nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa erikseen sopii.
     
  • Kerran kahdessa vuodessa nuohotaan yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Keskuslämmityskattilan ja lämminilma-kehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä erikseen nuohoojan kanssa sopii.
     
  • Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityisen loma-asunnon ja san saunan tulisijat hormeineen. Nuohous suoritetaan loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana. Ympärivuotisessa käytössä olevat loma-asunnon tulisijat ja hormit nuohotaan käytettävän polttoaineen mukaan joka vuosi tai joka toinen vuosi.

Huomioitavaa: Jos edellä mainituista nuohouskerroista on kulunut pidempi aika, tulee ottaa yhteyttä alueen nuohoojaan ja sopia nuohousajasta.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos- nuohous