Aamu- ja iltapäivätoimintamaksut kuva

Maksut

Aamu- ja iltatoimintamaksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista päättää hyvinvointilautakunta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut:
  • lapsen osallistuessa aamu- ja iltapäivätoimintaan 1-9 pv/kuukaudessa kuukausimaksu on 50 euroa
  • lapsen osallistuessa aamu- ja iltapäivätoimintaan 10 päivää tai yli 10 päivää kuukaudessa kuukausimaksu on 100 euroa
  • kertamaksu aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta on 10 euroa päivä
  • mikäli lapsi ei käy iltapäivätoiminnassa ollenkaan, eikä toiminnan paikkaa ole irtisanottu, laskutetaan paikasta 40 euroa kuukaudessa.
  • toiminnan maksut kesä- ja heinäkuussa ovat seuraavat: lapsen osallistuessa aamu- ja iltapäivätoimintaan 1-9 pv/kuukaudessa kuukausimaksu on 75 euroa ja 10 päivää tai yli 10 päivää kuukaudessa osallistuvan lapsen kuukausimaksu on 150 euroa. Toimintamaksu sisältää ohjatun toiminnan ja materiaalit, aamupalan, lounaan, välipalan sekä vakuutuksen.


Maksusta peritään puolet, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennus tai maksusta vapauttaminen voidaan myöntää erillisen selvityksen pohjalta. Erityisen tuen 11- vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevilta lapsilta ei peritä maksua erityishuollosta ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista säädettyjen lakien perusteella.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Maksu määräytyy hakulomakkeessa ilmoitetun tarpeen mukaan ja pysyy samana koko toimintakauden.
- lapsen osallistuessa toimintaan 1-9 päivää kuukaudessa maksu on 60 e/kk
- lapsen osallistuessa toimintaan vähintään 10 päivää kuukaudessa maksu on 120 e/kk
- kertamaksu toimintaan osallistumisesta on 10 e/pvä
- mikäli lapsi ei käy aamu- ja iltapäivätoiminnassa ollenkaan, eikä toiminnan paikkaa ole irtisanottu, laskutetaan paikasta 40 euroa kuukaudessa.

 

Yhteystiedot