Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Murupolku

Erityispäivähoito

Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan kolmiportaisuuden periaatteen mukaisesti.
Kaikki lapset saavat yleistä tukea. Tarvittaessa lapselle järjestetään tehostettua tai erityistä tukea.Tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan.

Erityistä tukea voi tarvita lapsi,

-    jonka psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen kehitys on viivästynyt tai häiriintynyt
-    jonka kehityksestä vanhemmat ja/tai päivähoidon henkilökunta on huolestunut
-    jonka puheen kehitys on viivästynyt
-    jolla on sosiaalisia vaikeuksia
-    jolla esiintyy oppimisvaikeuksia
-    joka muun syyn takia tarvitsee erityistä tukea.