Kuntalaisaloitteet pääkuva

Murupolku

Aloitteet

Tee ohessa sähköisesti aloite joko Miunpalveluja käyttäen tai kuntalaisaloite.fi palvelua käyttäen!

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla ja jäsenellä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen käsittelylle ei ole aikarajaa, mutta hyvä hallintotapa edellyttää, että asiat käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Kuntalain 28 §:n mukaan "jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta".

Aloitteen tekijälle on viivytyksettä ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Ilmoituksen tekeminen ei edellytä, että asia olisi loppuun käsitelty. Aloitteen tekemisestä voidaan määrätä tarkemmin kuntakohtaisessa hallintosäännössä 

Kaikki voivat tehdä aloitteita suoraan Ilomantsin kunnalle. Voit lähettää tekemäsi aloitteen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)ilomantsi.fi, postitse osoittamalla se kirjaamoon, jättämällä se kunnan Palvelupisteelle tai alla olevia sähköistä aloitepalveluja käyttämällä. Aloitteet käsitellään hallintokunnittain 6 (kuuden) kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä kuntaan ja tieto päätöksestä lähetetään aloitteen tekijälle heti kokouskäsittelyn jälkeen.