Kunnanjohtajan blogi pääkuva

Murupolku

Kunnanjohtajan blogi - toukokuu 2023

Lupauksia ja toiveita  12.5.2023

 

Lausuntokierroksella oleva Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategialuonnos antaa lupauksen ”oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa”. Palvelustrategian rinnalla hyvinvointialue valmistelee vuoteen 2038 ulottuvaa palveluverkkosuunnitelmaa.

 

Ilomantsin kunnanhallitus antoi lausuntonsa palvelustrategialuonnoksesta ja palveluverkosta huhtikuun lopun kokouksessaan. Kunnan lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että toimivat sotepalvelut tarvitsevat sekä asianmukaiset tilat että osaavan ja motivoituneen henkilöstön. Lisäksi kunnan mielestä yhdeksi hyvinvointialueen tärkeimmistä asioista on nostettava henkilöstöohjelma, jolla turvataan henkilöstön riittävyys, osaaminen, työhyvinvointi ja sitoutuminen.

 

Palvelulupauksen täyttäminen strategialuonnokseen kirjatun mukaisena vaatii hyvinvointialueelta onnistumisia kautta linjan. Vaatimustasoa nostaa entisestään alueen niukka rahoitus. Luonnokseen kirjatusta lupauksesta huolimatta vaikuttaa siltä, ettei kaikkia palveluja voida turvata tulevaisuudessa lähipalveluina maakunnan jokaisessa kolkassa. On luonnollista, että tässä tilanteessa kunnat ovat kilpasilla säilyttääkseen alueensa asukkaiden palvelut.

 

Ilomantsi tarjoaa sotepalveluille uudistetut ja terveet tilat. Toiveemme on, että ne houkuttaisivat henkilöstöä pysymään ja uusia työntekijöitä hakeutumaan töihin Ilomantsiin. Kunta totesi lausunnossaan, että palveluverkkosuunnitelman linjaus Ilomantsiin sijoittuvan laajan palvelun sote-asemasta on oikea, ja ottaa huomioon pitkät välimatkat palvelujen piiriin.

 

Palvelustrategian lupaus toimivasta asiakasohjauksesta ja yhden luukun periaatteesta on hyvä, mutta sen toteuttaminen edellyttää isoja muutoksia nykyiseen toimintamalliin. Tässäkin keskiöön nousee henkilöstön tukeminen ja kouluttaminen muutoksen varmistamiseksi.

 

Lausuntojen antajat olivat osittain tyhjän päällä antaessaan lausuntoja palvelustrategialuonnoksesta, jossa ei ollut valmisteltuna riittäviä muutosten vaikutusarvioita talouteen ja henkilöstöön. Hyvinvointialueen päättäjät ovat tiukan paikan edessä kevään ja kesän aikana ratkaistessaan palvelustrategian ja palveluverkon suuntia. Yhtälö pitkien välimatkojen, väljän asutuksen, ikääntyvän väestön ja vähäisen julkisen liikenteen maakunnan sotepalvelujen järjestämisetä palvelulupauksen mukaisina ei tule olemaan helppo.

 

Kevät on lupaus edessä olevasta kesästä ja luonto kasvun ihmeineen saa toiveikkuuden heräämään. Kunnan vahva toive tänä keväänä on, että hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkko takaavat toimivat sotepalvelut.

Vedenjakajalla 

Vedenjakajalla      11.4.2024

Talven vaihtuessa vähitellen kevääksi, ollaan monessa asiassa vedenjakajalla. Viime vuosi on saatu kirjoihin ja kansiin ja tulevaa kesää suunnitellaan kovaa vauhtia. Kunnanhallitus sai käsiteltäväkseen lähes 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen. Hyvä tulos on aina ilonaihe, mutta sen taustalla olevat realiteetit on muistettava.

Viime vuonna verotulot kertyivät ennakoitua paremmin, mikä kertoo virkeästä elinkeinoelämästä ja parantuneesta työllisyydestä. Siun sote-kuntayhtymän mahdollista palkkaharmonisaatiota ei huomioitu kunnan tuloksessa, vaan siitä tehtiin merkintä liitetietoihin. Ratkaisuun päädyttiin siksi, ettei asiasta ole lopullista päätöstä eikä sopimusta. Kunta katsoi palkkaharmonisaation siirtyneen vuodenvaihteessa hyvinvointialueen vastuulle, jolle voimaanpanolain mukaan siirtyvät lakkautuvan kuntayhtymän varat ja velat.

Vedenjakajalla ollaan kuntataloudessakin, sillä tulevien vuosien valtionosuudet ja kunnille pienemmällä prosentilla tulostuvat verotulot ennakoivat tarkkaa taloudenpitoa. Ilomantsin kunta katsoo kuitenkin luottavaisesti tulevaan vahvalla 7,7 miljoonan taseessaan olevalla puskurilla.

Edessä oleva kesä näyttää vilkkaalta. Niin kunta kuin muut tapahtumien järjestäjät tekevät parhaansa houkutellakseen tapahtumiin kävijöitä ja palveluille käyttäjiä. Kunnan tehtävänä on keskiviikkoisten kesätorien järjestäminen. Teemalliset ja ohjelmalliset kesätorit kokoavat tulevanakin kesänä väkeä niin kuntalaisista kuin vierailijoista.

Vedenjakajalla tapahtumista on Karhufestivaali. Maaseudun Sivistysliitto jättää tapahtuman järjestämisvastuun festivaalin elokuun kymmenvuotisjuhlinnan jälkeen seuraaville järjestäjille. Sivistysliiton päätös on luonnollinen, sillä sen tehtävänä on käynnistää tapahtumat ja saattaa ne siivilleen paikallisten järjestäjien järjestämiksi. Karhufestivaali sai nauttia Sivistysliiton tuesta harvinaisen pitkään.

Festivaalin jatkumiseksi tarvitaan useita tahoja ja myös yrittäjien panostusta. Kunta antaa jatkossakin rahallista tukea festivaalille, onhan tavoitteenamme tuhannen karhun maa, ja vielä monta nallea kokoelmasta puuttuu.

Muutostilanteet tarjoavat aina mahdollisuuksia. Nyt on hyvä aikaa kääntää katseet tulevaan ja rakentaa yhteistyössä Karhufestivaalille jatko tuleviksi vuosiksi.

 

Kunnanjohtajan blogi - helmikuu 2023

Pahasti pakkasella   28.2.2023

Viime viikolla sää oli tähänastisen talven kylmin. Pakkasta oli viikon puolivälissä lähes 30 astetta. Viikon puolivälin paikkeilla saimme kuntien tietoon myös ensimmäisen version Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Siun soten vuoden 2022 tilinpäätöksestä – pahasti pakkasella sekin.

Loppuviikolla täsmentyneiden tilinpäätöstietojen mukaan Siun sote -kuntayhtymän elinkaaren viimeinen tilinpäätös on 39,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Mittavasta alijäämästä huolimatta kuntayhtymä kertoo kustannusten kasvun olleen koko kuntayhtymän kuusivuotisen toiminnan ajan valtakunnallista kustannusten kehitystä alhaisempaa. Päättyneen viimeisen toimintavuotensa alijäämää kuntayhtymä perustelee erityisesti ostopalvelujen kustannuskehityksellä ja sillä, ettei kuntayhtymä onnistunut vähentämään ostopalveluja tavoitteeksi asetetun mukaisesti.

Vaikka kunta varautui jo osavuosikatsausta laatiessaan Siun soten alijäämän kattamiseen ja palkkaharmonisointiin 2,2 miljoonalla eurolla, on alijäämästä ja palkkaharmonisoinnista tulossa 300 000 euron lisälasku. Kylmäävintä tilanteessa on perusterveydenhuollon palvelujen heikkeneminen. Leveämmät hartiat, joita kuntayhtymän perustamisella tavoiteltiin, ovat kaventuneet olemattomiin. Kuntayhtymän toiminnan loputtua ja hyvinvointialueiden toiminnan alettua ei enää ole tarvetta pohtia, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Nyt on aika hakea ratkaisuja hoitaja- ja lääkäritilanteeseen.

Hyvinvointialueen ja valtakunnan päättäjät ovat paljon vartijoina, jotta saisimme toimivat sotepalvelut maan joka kolkkaan. Olisiko nyt aika laatia ja hyväksyä lainsäädäntöä, jolla vastavalmistuneet hoitoalan ammattilaiset olisivat pakotettuja työskentelemään määräajan perusterveydenhuollon yksiköissä myös harvaan asutuilla alueilla tai voisiko asiaa edes osittain ratkaista nykyistä laajemmalla työperäisellä maahanmuutolla?

Viime päivinä keskusteluissa on vilahdellut myös syrjäseutulisän palauttaminen työvoiman houkuttelemiseksi. Näitä asioita on pohdittava yhteisesti, vaikka kunnat eivät enää sote-palveluita maksa eivätkä niistä vastaa. Kunnissa voidaan tarjota muutakin vastaantuloa uusille työntekijöille kuin lämmintä kättä ja tervetulotoivotus.

Jotta kaikkein tärkein, meidän jokaisen terveys, ei olisi pahasti pakkasella, on uusia keinoja työvoiman saamiseksi otettava käyttöön. Ilomantsin kunta tarjoaa tytäryhtiönsä Pogostan Vuokratalojen kanssa työelämässä oppijoille ja harjoittelijoille edullista asumista valmiiksi kalustetussa asunnossa, jossa soluasunnon kuukausivuokra on 100 euroa sisältäen sähkön ja veden.

Malli on kehitetty ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeessa. Tämä edullinen asumismahdollisuus on myös sote-alan harjoittelijoiden käytettävissä. Tervetuliaispakettina tarjoamme ilmaisia uima- ja elokuvalippuja sekä kuntosalikäyntejä. Lisäksi Ilomantsiin harjoitteluihin tulevien on mahdollista saada Otsakorven säätiön tuki harjoitteluun. Uhmaa siis pakkasta ja tule meille!

Älä tule paha kakku

Älä tule paha kakku  31.1.2023

Vuoden vaihteessa aloittaneen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tämän vuoden budjetti on noin 820 miljoonaa euroa ja säästötavoite 26 miljoonaa, mikä toteutuessaan tarkoittaa väistämättä muutoksia sekä palvelurakenteeseen että palveluihin.

Palveluihin jonottamisen kanssa olemme tottuneet elämään, kun paikkakuntamme lääkärinvastaanotto toimii vajaamiehityksellä. On itsestäänselvyys, että lääkäriin pääsyä jonotetaan tilanteessa, jossa yksi lääkäri hoitaa sekä terveyskeskussairaalan että muun vastaanottotoiminnan. Tilannetta ei helpota se, että pula hoitohenkilöstöstä on maanlaajuinen.

Kunta ei voi lääkäreitä eikä muuta hoitohenkilöstöä palkata, eikä asiaan vaikuttaa muutoin kuin tuomalla kuntalaistensa hoidontarpeen ja huolen näkyväksi. Samanaikaisesti meidän pitää rakentaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kestävää rakennetta yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Harmittavat tunnot ja kokemukset eivät saisi olla yhteistyön painolastina, mutta ei niitä voi huolettomin mielin sivuuttaakaan. Meille harmitusta on tuonut epävarmuus ja odottelu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä. Vanhaan toimintaan ei ole paluuta, mutta olipa järjestämistapa mikä tahansa, on palvelun oltava sitä tarvitseville saatavilla omalla paikkakunnalla. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien sosiaalinen ja taloudellinen asema ei mahdollista matkustamista toimintaan muualle. Onneksi tässä asiassa on hyviä avauksia, joiden toteuttamista kunta on valmis edistämään tilaratkaisuilla ja työllistämistoiminnalla.

Seuraava tarkka paikka on hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöstä sopimuksilla sopiminen. Tähän selkeä eväs kuntapuolella on, että kumpikin toimija vastaa sille lakisääteisesti määritellyistä tehtävistä eikä sälytä niitä toiselle. Kummankin organisaation käytännön toimijat kyllä löytävät yhteisen toiminnan yhdyspinnat ja toimintatavat, kun rajanvedot siitä, mikä tulee kummankin osapuolen kustannettavaksi ovat selvät.

Käytännössä keskusteluttavia asioita ovat edelleen ainakin järjestöjen avustukset sekä eri ikäisten kohtaamispaikka- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Jotta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä ei tulisi paha kakku ja jotta pystyisimme yhteistyössä edistämään terveyttä ja turvallista elämää, olemme kunnan puolella valmiita neuvonpitoihin.