Kunnanjohtajan blogi pääkuva

Kunnanjohtajan maaliskuun 2020 blogi

Saikkuu  16.3.2020

-Jos työtä, työtä teet vielä enemmän

Saat superhyvän elämän.-

Näinä aikoina monet asiat aiheuttavat saikkuu eli sairauslomaa. Viime ja tulevienkin päivien puheenaihe, koronavirus, ei vielä ole nostanut Ilomantsin kunnan henkilöstön saikkupäivien määrää normaalista poikkeavaksi tilastopiikiksi asti.

Tilinpäätökseen vuodelta 2019 ja siihen kiinteästi liittyvä henkilöstöraportti ovat valmistumassa. Raportissa seuraamme muun muassa sairauspoissaoloja, joihin olemme asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen alle kymmenestä sairastamispäivästä työntekijää kohti kalenterivuoden aikana.

Tiedämme asettamamme sairauspoissaolojen tavoitteen haastavuuden aikana, jolloin kuntakentän työntekijät ikääntyvät. Monena edellisenä vuonna olemme tavoitteeseen päässeet. Viime vuonna tavoite karkasi kauas asetetusta. Työntekijäämme kohti sairauslomapäiviä kertyi 17, mikä on paljon.

Sairastamisesta ei saa syyllistää ketään. Tämäkin tilasto vaatii analysointia, jotta voimme ennakoida, onko tämä tulevaisuuttamme vai voimmeko työnantajana muuttaa asioita.

Meillä, kuten useissa muissakin työpaikoissa on monenlaisia poissaoloja, pitkiä ja lyhyitä. Yhteistyössä pois karsittavia poissaoloja ovat pahan mielen poissaolot.

Kuntamme toimintamalli esimiehen ja työntekijän yhteiseen keskusteluun ja työntekoa heikentävien asioiden, henkisten ja fyysisten, puheeksi ottamiseen on nimeltään Ilotuki. Sitä hyödyntäen yritämme selättää työntekemisen esteitä ja löytää jokaiselle työntekijälle taitojaan ja työkykyään vastaavia tehtäviä.

Työ ei saa olla elämää suurempaa sankaruutta eikä sairaana saa tulla töihin. Korvaamattomia emme ole. Superhyvä elämä ei tule pelkästään työnteolla. Työn lisäksi hyvään elämään kuuluvat myös lepo ja vapaa-aika.

Nyt koronaviruksen jyllätessä meillä ja maailmalla keskitymme kunnan palveluiden mahdollisimman normaaliin järjestämiseen. Toimimme vastuumme tuntien ja tiedotamme muun muassa palvelujen ja aukioloaikojen muutoksista.

Olemme ohjeistaneet henkilöstömme toimimaan pandemian edellyttämällä tavalla. Esimiehemme ovat saaneet ohjeet saikun myöntämisessä pandemia-aikana.

Tärkeää tässä tilanteessa on rauhallisen mielen säilyttäminen ja annettujen hygieniaohjeiden noudattaminen sekä lähimmäisten kanssa yhteydenpito sähköisillä yhteyksillä ja puhelimella. Tästäkin koettelemuksesta selviämme yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudattamalla.

 

Onko pakko, jos ei taho?

Onko pakko jos ei taho? 26.2.2020

Kuntalaki velvoittaa kunnat ja kaupungit yhtiöittämään toimintansa aloilla, joilla kilpaillaan markkinoilla. Yhtiöittämisen tarkoitus on tuoda kunnan toiminta läpinäkyvämmäksi ja erotella perustoiminta markkinoilla toimimisesta.

Ilomantsin kunnan omistuksessa olleet vuokra-asunnot, vuokratalot ja yritystilat ovat siirtyneet kunnan 100-prosenttisiin tytäryhtiöihin, Kiinteistö Oy Pogostan Vuokrataloihin ja Ilomantsin Yrityskiinteistöt Osakeyhtiöön. Kunnalla on konsernissaan paitsi sataprosenttisesti määräysvallassaan olevia yhtiöitä, myös niitä, joissa kunta omistaa yhtiöstä yli 50 %. Tuolloinkin kuntaomistajalla on yhtiössä määräysvalta.

Pohdinnan paikka on, miten omistajan ääni itsenäisessä osakeyhtiössä kuuluu. Onko yhtiön noudatettava kuntaemon ohjeita, jos ei niin sanotusti taho?

Yhtiöiden tulokset on kuntalain mukaan liitettävä vuosittain nytkin parasta aikaan valmisteltavana kuntakonsernin tilinpäätökseen. Yksiselitteisesti voidaan todeta, ettei kunnan tytäryhtiö voi toimia toisin kuin pääomistaja kunta haluaa.

Emoyhteisö kuntakaan ei voi toimia suunnittelemattomasti konsernia johtaessaan ja ohjeistaessaan. Tytäryhtiöiden ja kunnan määräysvaltaan kuuluvien säätiöiden omistajaohjaus määrätään kunnanvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella.

Yhtiöiden tilannetta seuraa kunnanhallituksen alainen konsernijaosto, joka raportoi yhtiöiden kokonaistilanteen kunnanhallitukselle. Kunnanjohtajalla on oikeus osallistua yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kokouksiin ja hänen on saatava yhtiöiden hallitusten kokousten esityslistat samanaikaisesti yhtiöiden hallitusten jäsenten kanssa.

Koko kuntakonsernin talouden tila määrittää kunnan elossa olon ja sen, onko kunnalla oikeutus itsenäisenä toimimiseen. Enää ei riitä, että peruskunnalla menee hyvin. Yhtiöilläkin pitää olla selviytymisen eväät. Kunta ei voi piilottaa tappiollista toimintaansa yhtiöihin. Voimassa oleva kuntalaki tuo talouden kokonaisuuden aiempaa paremmin näkyviin.

Ilomantsin kunnalla on elämisen oikeutus. Konsernin tilinpäätöksen tunnusluvut eivät ole lähelläkään kriisikunnan mittareina käytettyjä lukuja. Tuhlailuun meillä ei ole varaa, mutta normaalit kuntalaisten palvelut pystymme järjestämiseen

Jotta kokonaisuus pelaa, on kuntayhtiöissä ja säätiöissä toimittava omistajan ohjeiden mukaan. Tässä tapauksessa on siis pakko, vaikka ei tahtoisi.

Kunnanjohtajan blogi-tammikuu 2020

Megatrendejä etsimässä    9.1.2020

Vuoden ja vuosikymmenen vaihtuessa olemme kuulleet ja lukeneet monia ennustuksia, toiveita ja haaveita tulevan suhteen. Tulevaisuudentutkijat arvioivat tulevaisuuttamme ilmassa olevien heikkojen signaalien ja maailmalla nousevien megatrendien mukaan.

Minulla, saati Ilomantsin kunnalla ei ole tulevaisuuden näyttävää kristallipalloa, mutta silti tulevaa on ennakoitava ja suunniteltava. Uusi vuosikymmen on aloitettu toimeliaissa ja toiveikkaissa tunnelmissa.

Ilomantsin sijainti on ehdoton vahvuus uuden vuosikymmenen aikana. Monipaikkaisuus asumisessa, työnteossa ja vapaa-ajan vietossa kasvaa. Meillä tulee olemaan aiempaa enemmän asukkaita, jotka viettävät ison osan vuodesta Ilomantsissa sijaitsevilla asunnoillaan. Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työskentelyn sekä työpaikan sijaintipaikalla että vapaa-ajan asunnolla.

Massaturismi Ilomantsissa ei liene alkaneen vuosikymmenen kehityssuunta. Sen sijaan useat pienet ja keskikokoiset matkailuyritykset tarjoavat räätälöityjä ja yksilöllisiä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapaketteja niin luonnon rauhaan rauhoittumaan tuleville kuin luontoaktiviteetteja hakeville matkailijoille. Kokemus ja elämys ovat vuosikymmenen matkailutermejä.

Elinvoimamme säilyminen ja kasvu riippuu paljolti meistä itsestämme - siitä, käytämmekö oman paikkakunnan palveluita ja otammeko uudet yritykset ja yrittäjät vastaan kannustaen vai kyräillen.

Meillä on varjeltavaa ja suojeltavaa luontoa, mutta meidän on myös sallittava järkevä ja vastuullinen luonnonvarojen hyödyntäminen. Uudet teknologiset ratkaisut tekevät vaikkapa ennen lähes kirosanan maineessa olleesta turpeesta salonkikelpoisen veden, maaperän ja ilman puhdistamisessa.

Mummoutuminen ja ukkoutuminen, siis väkemme ikääntyminen, ei ole pelkästään Ilomantsin, vaan koko maan ja Euroopan haaste. Kunnan on oltava viisas ja nähtävä väestökehityksen suunta jo edeltä käsin. Palvelut on kohdennettava sopivasti jokaiselle ikäryhmälle. Kuntamme tarvitsee kaikenikäisiä.

Jokainen uusi asukas - muuttava tai syntyvä - on meille lämpimästi tervetullut. Samanaikaisesti meidän on osattava myös sopeutua vähenevän väestöön ja otettava tarvittaessa haltuumme niin sanottu hallitun supistumisen strategia, mikä ei tarkoita kurjistumisen eikä näivettymistä, vaan järkevää suunnittelua ja ennakointia.

Tärkeintä on säilyttää keskusteleva, suvaitsevainen ja elämänmyönteinen elämänasenne ja ilmapiiri. Toivon ja uskon, että meillä naapuriapu ja lähimmäisistä huolehtiminen ovat kunniassaan myös alkaneella uudella vuosikymmenellä.

Hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä!

 

Marjutin kuva

Kunnanjohtaja Marjut Ahokas

Blogit linkkilista