Kunnanjohtajan blogi pääkuva

Murupolku

Älä tule paha kakku

Älä tule paha kakku  31.1.2023

Vuoden vaihteessa aloittaneen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tämän vuoden budjetti on noin 820 miljoonaa euroa ja säästötavoite 26 miljoonaa, mikä toteutuessaan tarkoittaa väistämättä muutoksia sekä palvelurakenteeseen että palveluihin.

Palveluihin jonottamisen kanssa olemme tottuneet elämään, kun paikkakuntamme lääkärinvastaanotto toimii vajaamiehityksellä. On itsestäänselvyys, että lääkäriin pääsyä jonotetaan tilanteessa, jossa yksi lääkäri hoitaa sekä terveyskeskussairaalan että muun vastaanottotoiminnan. Tilannetta ei helpota se, että pula hoitohenkilöstöstä on maanlaajuinen.

Kunta ei voi lääkäreitä eikä muuta hoitohenkilöstöä palkata, eikä asiaan vaikuttaa muutoin kuin tuomalla kuntalaistensa hoidontarpeen ja huolen näkyväksi. Samanaikaisesti meidän pitää rakentaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kestävää rakennetta yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Harmittavat tunnot ja kokemukset eivät saisi olla yhteistyön painolastina, mutta ei niitä voi huolettomin mielin sivuuttaakaan. Meille harmitusta on tuonut epävarmuus ja odottelu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä. Vanhaan toimintaan ei ole paluuta, mutta olipa järjestämistapa mikä tahansa, on palvelun oltava sitä tarvitseville saatavilla omalla paikkakunnalla. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien sosiaalinen ja taloudellinen asema ei mahdollista matkustamista toimintaan muualle. Onneksi tässä asiassa on hyviä avauksia, joiden toteuttamista kunta on valmis edistämään tilaratkaisuilla ja työllistämistoiminnalla.

Seuraava tarkka paikka on hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyöstä sopimuksilla sopiminen. Tähän selkeä eväs kuntapuolella on, että kumpikin toimija vastaa sille lakisääteisesti määritellyistä tehtävistä eikä sälytä niitä toiselle. Kummankin organisaation käytännön toimijat kyllä löytävät yhteisen toiminnan yhdyspinnat ja toimintatavat, kun rajanvedot siitä, mikä tulee kummankin osapuolen kustannettavaksi ovat selvät.

Käytännössä keskusteluttavia asioita ovat edelleen ainakin järjestöjen avustukset sekä eri ikäisten kohtaamispaikka- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Jotta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä ei tulisi paha kakku ja jotta pystyisimme yhteistyössä edistämään terveyttä ja turvallista elämää, olemme kunnan puolella valmiita neuvonpitoihin.