Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus päättää

 • pitää toimikautensa 2023-2025 kokoukset ennalta ilmoittamansa aikataulun mukaisesti maanantaisin klo 17.00. Heinäkuussa ei ole kokouksia. Tarvittaessa kunnanhallitus pitää seminaareja ja iltakouluja.
   
 • lähettää kokouskutsun sekä siihen liittyvän esityslistan kaikkine liitteineen ja oheismateraaleineen sähköisesti luottamushenkilöiden verkkopalvelua käyttäen (sähköinen kokoushallinta).
   
 • lähettää ilmoituksen esityslistan valmistumisesta sähköpostitse seuraaville:
  • Kunnanhallituksen varajäsenet 
  • Kunnanvaltuuston jäsenet 
  • Tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja
  • Toimialajohtajat
  • Sanomalehti Karjalainen
  • Sanomalehti ViikkoPohjois-Karjala
  • Sanomalehti Pogostan Sanomat
  • Pohjois-Karjalan Radio
  • Radio Rex
  • Henkilöstön edustaja johtoryhmässä
    
 •  lähettää esityslistan kaikkine liitteineen paperimuodossa seuraaville: Kohdissa 2-3 oleville henkilöille, mikäli he erikseen sitä pyytävät sekä kirjastoon.
   
 • julkaista kokouskutsun liitteineen ja oheismateriaaleineen luottamushenkilöiden verkkosivuilla ja tieto siitä lähetetään vähintään kuutta päivää ennen kokousta. Tarvittavat paperiesityslistat postitetaan 1-luokassa  samassa aikataulussa,
   
 • julkaista esityslistan julkisilta osiltaan tietoverkossa eli kunnan internetsivuilla,
   
 • julkaista asialista julkisilta osiltaan Pogostan Sanomissa kuntapalstalla,
   
 •  tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirjat yleensä heti kokouksen päätyttyä tai viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen ne julkisilta osiltaan ovat kirjastossa ja tietoverkossa.


Kokouksissa läsnäolo-oikeus; kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen, Kesk, 1. varapuheenjohtaja Kari Hämäläinen, SDP, sekä 2. varapuheenjohtaja Tanja Pesonen, Kesk.

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä taloussuunnittelija.

Kunnanhallituksen yhteystiedot

Kunnanhallituksen yhteystiedot

Anna Puruskainen-Saarelainen, pj terveydenhoitaja Sissipolku 27 82900 Ilomantsi 050 352 5305 anna.puruskainen-saarelainen@luottamus.ilomantsi.fi
Liisa Mononen, I vpj asiakasvastaava/yrittäjä Kauppatie 34 as 4 82900 Ilomantsi 040 088 1181 liisa.mononen@luottamus.ilomantsi.fi
Mika Purmonen, II.vpj. sähköjärjestelmätestaaja Pihlajatie 15 82900 Ilomantsi 050 411 2102 mika.purmonen@luottamus.ilomantsi.fi
Antti Hiltunen metsätalousinsinööri Majatie 18 82900 Ilomantsi 050 037 1192 antti.hiltunen@luottamus.ilomantsi.fi
Marika Hurskainen sosiaaliohjaaja 82900 Ilomantsi marika.hurskainen@luottamus.ilomantsi.fi
Ville Puhakka maatalousyrittäjä Liepalantie 20 81450 Huhus 045 130 3496 ville.puhakka@luottamus.ilomantsi.fi
Tapio Tykkyläinen eläkeläinen Haravapurontie 22 82900 Ilomantsi 040 017 0841 tapio.tykkylainen@luottamus.ilomantsi.fi

Kunnanhallituksen kokoukset syksy 2022

Kunnanhallituksen kokoukset kevät 2024        

maanantaina      15.01.2024    klo 17.00
maanantaina      05.02.2024    klo 17.00
maanantaina      26.02.2024    klo 17.00
maanantaina      25.03.2024    klo 17.00
maanantaina      15.04.2024    klo 17.00
maanantaina      06.05.2024    klo 17.00
maanantaina      27.05.2024    klo 17.00
maanantaina      17.06.2024    klo 17.00

Kunnanhallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä

Kunnanhallituksen jäsenet  ja varajäsenet

Varsinainen jäsen Varajäsen
Antti Hiltunen Riitta Kareinen
Marika Hurskainen Hannu Urjanheimo
Ville Puhakka Lauri Jänis
Liisa Mononen Sirpa Piipponen
Anna Puruskainen-Saarelainen Tuula Turunen
Tapio Tykkyläinen Risto Ikonen
Mika Purmonen Arto Haaranen