Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset ovat  pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia tai järjestään iltakouluja kokousten tilalle tai niiden yhteyteen.

Asialista julkaistaan Pogostan Sanomissa. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa hallinto- ja talousosastolla kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9 - 14 sekä Ilomantsin kunnan kirjastossa ja kunnan kotisivuilla.

Kokouksissa läsnäolo-oikeus; kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen, Kesk, 1. varapuheenjohtaja Kari Hämäläinen, SDP, sekä 2. varapuheenjohtaja Tanja Pesonen, Kesk.

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä taloussuunnittelija.

Kunnanhallituksen yhteystiedot

Kunnanhallituksen yhteystiedot

Anna Puruskainen-Saarelainen, pj terveydenhoitaja Sissipolku 27 82900 Ilomantsi 050 352 5305 anna.puruskainen-saarelainen@luottamus.ilomantsi.fi
Liisa Mononen, I vpj asiakasvastaava/yrittäjä Kauppatie 34 as 4 82900 Ilomantsi 040 088 1181 liisa.mononen@luottamus.ilomantsi.fi
Mika Purmonen, II.vpj. sähköjärjestelmätestaaja Pihlajatie 15 82900 Ilomantsi 050 411 2102 mika.purmonen@luottamus.ilomantsi.fi
Antti Hiltunen metsätalousinsinööri Majatie 18 82900 Ilomantsi 050 037 1192 antti.hiltunen@luottamus.ilomantsi.fi
Marika Hurskainen sosiaaliohjaaja 82900 Ilomantsi marika.hurskainen@luottamus.ilomantsi.fi
Ville Puhakka maatalousyrittäjä Liepalantie 20 81450 Huhus 045 130 3496 ville.puhakka@luottamus.ilomantsi.fi
Tapio Tykkyläinen eläkeläinen Haravapurontie 22 82900 Ilomantsi 040 017 0841 tapio.tykkylainen@luottamus.ilomantsi.fi

Kunnanhallituksen kokoukset syksy 2022

Kunnanhallituksen kokoukset 

maanantaina 16.01.2023 klo 17.00
tiistaina          07.02.2023 klo 17.00
maanantaina 27.02.2023 klo 17.00
maanantaina 27.03.2023 klo 17.00
maanantaina 17.04.2023 klo 17.00
maanantaina 15.05.2023 klo 17.00
maanantaina 29.05.2023 klo 17.00
maanantaina 12.06.2023 klo 17.00


Kunnanvaltuuston kokoukset 

maanantaina 13.03.2023 klo 18.00
maanantaina 24.04.2023 klo 18.00
maanantaina 19.06.2023 klo 18.00

Kunnanvaltuuston seminaarit

maanantaina 13.02.2023 klo 9-15
maanantaina 03.04.2023 klo 9-15

Kunnanhallituksen kokous samana
iltana valtuuston kokouksen jälkeen
(valtuuston päätösten täytäntöönpano)

Kunnanhallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä

Kunnanhallituksen jäsenet  ja varajäsenet

Varsinainen jäsen Varajäsen
Antti Hiltunen Heidi Hassinen
Marika Hurskainen Riitta Kareinen
Ville Puhakka Lauri Jänis
Liisa Mononen Sirpa Piipponen
Anna Puruskainen-Saarelainen Tuula Turunen
Tapio Tykkyläinen Risto Ikonen
Mika Purmonen Arto Haaranen