Kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto palvelee kaikissa oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä kysymyksissä.


Kouluterveydenhuollon tavoitteena on

  • oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon kanssa.
  • tunnistaa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarve ja järjestää tarvittava tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • edistää koko kouluyhteisön ja
  • ympäristön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Oppilas käy terveystarkastuksessa vuosittain. 1., 5. ja 8. luokan tapaaminen on laaja terveystarkastus, jolloin oppilas tapaa sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Tapaamisessa on mahdollista keskustella perheen tarvitsemasta tuesta. Opettajan palaute oppilaan koulunkäynnistä on osa laajaa terveystarkastusta.

Oppilaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. Koululääkärin vastaanotoista sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Jos lapsella on jokin perussairaus, joka on huomioitava koulupäivän aikana (lääkitys, varautuminen ensiaputilanteisiin), siitä on hyvä olla yhteydessä omaan opettajaan ja terveydenhoitajaan.

Erityisruokavalioista otetaan yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, kun lapsella on todettu ruoka-allergia, joka  aiheuttaa merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita. Ruoka-allergisen lapsen kohdalla vältetään vain niitä ruoka-aineita, joiden on todettu aiheuttavan merkittäviä oireita.

Rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaan. Ilmaisen kausi-influenssarokotteen lapsi saa perussairauden perusteella, asiasta on hyvä sopia syksyllä terveydenhoitajan kanssa. Yhteenveto rokotuksista annetaan yhdeksännellä luokalla kaikille oppilaille.

 

Hammashuolto

Koululaiset kutsutaan hammastarkastuksiin kirjeellä, yksilöllisesti määritetyn tarkastusvälin mukaan. Tarkastukset tehdään ainakin 1.-, 3.-, 5.- 7.- ja 8.-luokkalaisille.  Yli 15-vuotiaiden tulee varata tarkastusaika itse. Koululuokasta riippuen tarkastuksen tekee hammaslääkäri tai suuhygienisti. Hammashoito on ilmaista alle 18- vuotiaille, mutta peruuttamattomasta hoitoajasta laskutetaan 15 vuotta täyttäneillä 50,80 €. Mikäli varattu aika ei sovi, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian hammashoitolaan. Parhaiten yhteyden saa puhelimitse ma-to 8-15 ja pe 8-14, 013 330 2436.

 

Kuraattoripalvelut

Koulukuraattori kuuluu koulun oppilashuoltohenkilöstöön ja toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa.   Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Yhteydenotot ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Pidetään yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta.

Helena Kettunen
013 330 5661
helena.kettunen@siunsote.fi

 


Vastaava kuraattori

Opiskeluhuoltolain mukaisessa sosiaalisen hyvinvoinnin yksilökohtaisessa tukemisessa sekä yhteisöjen ennaltaehkäisevässä toiminnassa voimme tukeutua sosiaalitoimen palveluihin, josta huolehtii vastaava kuraattori.


 

Koulupsykologi

Koulupsykologi osallistuu laajasti yhteistyöhön koulun eri toimijoiden, oppilaiden, opettajien ja koulun hallinnon kanssa. Myös oppilaiden vanhemmat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhteisöllistä ja neuvoa-antavaa työtä psykologi toteuttaa koulun piirissä mm. säännöllisissä oppilashuoltopalavereissa ja muissa kokoontumisissa ja keskustelutuokioilla. Psykologin työn lähtökohtana on usein jokin pulmatilanne, joka haittaa oppilaan tai ryhmän opiskelua tai opettajien työtä, ja on tarpeen selvitellä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

Oppilaan kannalta ensisijaisena yhteistyön tavoitteena ovat oppimisen edistäminen ja tukeminen ja opiskelumotivaation parantaminen huomioiden kunkin oppilaan yksilölliset vahvuudet, kiinnostukset ja tuentarve. Tärkeää on myös yrittää luoda olosuhteita, joissa oppilaan sosiaaliset suhteet rakentuvat. Sekä oppiminen että sosiaaliset suhteet edistävät oppilaan psyykkistä hyvinvointia, kehitystä ja itsenäistymistä ja viihtymistä koulutyössä.


Myös opettajien työn tukeminen on tärkeä tavoite koulupsykologin työssä. Koulupsykologiin voi oppilas itse ottaa yhteyttä, kun hän tarvitsee keskustelutukea henkilökohtaisissa asioissa kuten kaverisuhteissa, kotiasioissa tai koulutyön jaksamisessa. Voi myös pyytää koulun työntekijää tai omaa vanhempaansa auttamaan yhteydenotossa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin, jos on huolta lapsen tai perheen asioissa.

 

Irma Haanpää, koulupsykologi
013 330 7653
irma.haanpaa@siunsote.fi

 

 

 

 

Kouluterveydenhuolto yhteystiedot

Anne Vänskä Terveydenhoitaja 013 330 7641 anne.vanska@siunsote.fi
Helena Kettunen Koulukuraattori 013 330 5661 helena.kettunen@siunsote.fi
Irma Haanpää Koulupsykologi 013 330 7653 irma.haanpaa@siunsote.fi
Hammashuolto, ajanvaraus 013 330 2436

Ma-to 8-15 ja pe 8-14

Kouluterveydenhuollon linkkilista