korvunniemi 1 ja 2 pääkuva

Korvunniemi 1 ja 2

Korvunniemen tontit korttelit 1 ja 2

Kortteli 1, Korvunniemi 3:21, Ryökkylä

tontti nro. 3
- pinta-ala 6400 m2
- tie perille
- hinta: 16 000€

kuva tontista kortteli 2 tontti 3/ kuva 1kuva tontista kortteli 1 tontti 3/ kuva 2kuva tontista kortteli 1 tontti 3/ kuva 3

Kortteli 2. Korvunniemi 3:21, Ryökkylä

tontti nro.2
- pinta-ala 5620 m2
- tie perille
- hinta: 17 500 €

kuva tontista kortteli 2 tontti 2/ kuva 1kuva tontista kortteli 2 tontti 2/ kuva 2kuva tontista kortteli 2 tontti 2/ kuva 3

Rantakaavamääräykset

Rantakaavamääräykset:

  1. Kortteleissa 1-5 oleville loma-asuntojen rakennuspaikoille saa rakentaa yhden loma-asunnon, jonka suurin sallittu kerrosala on 100 m2 sekä yhden sauna- ja yhden talousrakennuksen, joiden suurin yhteenlaskettu kerrosala on 50 m2.
  2. Rakennuspaikkojen määrä ei saa ylittää kaavaan merkittyä määrää. Rakennettaessa kaava-alueelle ei rakennuslupaa saa myöntää ennen kuin rakennuspaikat on merkitty maastoon lohkomisen yhteydessä tai siten kuin siitä on erikseen säädetty.
  3. Rakennusten tulee olla julkisivuiltaan puupintaisia, seinien väritys ei saa olla kirkassävyinen. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2 tai jyrkempi. Katon värityksen on oltava tummasävyinen.
  4. Vesikäymälää ei saa rakentaa. Kuivakäymälä on varustettava vettä läpäisemättömällä säiliöllä ja sijoitettava vähintään 30 m:n päähän rantaviivasta. Pesuvesiä ei saa laskea järveen tai imeyttää maahan 30 m lähempänä rantaviivaa, eikä alueella johon tulvavesi voi nousta. Lahoavat jätteet on kompostoitava ja kompostit sijoitettava vähintään 30 m:n päähän rantaviivasta, läpäisemättömälle maaperälle
  5. Rakennuspaikkojen luonnollista rantaviivaa ei saa siirtää kaivamalla tai pengertämällä. Rakennusten ja rannan väliin on jätettävä riittävä luonnonmukainen puusto tai pensaisto.

Tontit yhteystiedot

Myynti ja lisätiedot

Tili-Talo Oy Kalevalantie 14, 82900 Ilomantsi 040 300 0720 tilitalo@tilitalo.fi

www.tilitalo.fi

Korvunniemi 1 ja 2 oikea kuvasivu

 

tonttikaavakartta 1

Korvunniemen kartta

tonttikaavakartta 2

Korvunniemen kortteli
1i ja 2