Kodin ja koulun yhteistyö kuva

Murupolku

Koulun ja kodin välinen yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Koulun tehtävä on antaa huoltajille tietoa niin, että he voivat seurata ja edistää lapsensa koulunkäyntiä ja oppimista. Kodin ja koulun yhteistyö on välttämätöntä, jotta koulutyö onnistuu.

Opettajat sopivat lukuvuoden eri vaiheissa tarvittaessa tapaamisia huoltajien kanssa oppilaiden koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Lisäksi vanhemmat voivat pyytää opettajan ja huoltajan välisiä keskusteluja silloin, kun oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat niin vaativat. Katso tästä lukuvuoden vanhempainillat.

Lukuvuositiedote julkaistaan vain sähköisessä muodossa koulun kotisivulla ja Wilmassa.

Kodin ja koulun välillä tiedotetaan Wilma-järjestelmän kautta. Koulumme on ottanut oppilaskäyttöön Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen hallinnoiman Peda.net-oppimisympäristön.
 

Kodin ja koulun yhteistyö linkit