Kasvatusohjaaja

Murupolku

Kasvatusohjaaja

 

Kasvatusohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin liittyvissä asioissa. Hän tekee myös kuraattorimaista nuorisotyötä opiskelijoiden tukemiseksi; kuuntelee, motivoi ja ohjaa.

Kasvatusohjaaja vastaa koulun parkkitoiminnan kehittämisestä. Parkkitoiminta on välitöntä puuttumista, ohjausta ja tukea oppilaalle, jonka käytös häiritsee oppimista tai opettamista.

Kasvatusohjaaja toimii myös luokkatyöskentelyn tukena tuntirauhan ylläpitämiseksi yhdessä opettajan kanssa.

Lisäksi kasvatusohjaaja on mukana koulun välituntitoiminnassa ja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön. Kasvatusohjaaja tukee opettajia kasvatustyössä sekä toimii yhteistyössä vanhempien ja eri sidosryhmien kanssa.

Kasvatusohjaaja on aktiivisesti mukana myös koulun erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa.