Kaavoitus ja tontit pääkuva

Kaavoitus ja tontit

Kaavat ja tontit tekninen johtaja Jarno Saastamoinen ja toimitilaesimies Jari Ahponen.

Kaavoitus etenee kaavan luonteesta ja merkityksestä riippuen useammassa eri vaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on kaavoitusta koskevat säännökset, muun muassa alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, kaavojen monipuoliset sisältövaatimukset ja kaavojen laadinnan säännökset.