Joustavan perusopetuksen kuva

Murupolku

Joustava perusopetus

 

JOPO (joustava perusopetus) on toiminnallinen ja työelämäpainotteinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena on tukea nuoria ja ehkäistä ongelmia puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa. Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. JOPO-toiminnassa käytetään yksilöllisiä opetusjärjestelyitä, toiminnallisia/työpainotteisia opetus– ja työmuotoja sekä tarpeen mukaan erilaisia tuki– ja neuvontapalveluja nuorelle ja hänen perheelleen.

Yhteystiedot