Järjestyssäännöt kuva

0.-9. luokkien järjestyssäännöt

0. - 9. luokkien järjestyssäännöt

"Jokainen on vastuussa turvallisesta kouluympäristöstä"

Kouluaika

 • Kouluaikaa on koulun työpäivä ja koulumatkat.

Liikenne

 • Koulussa noudatetaan liikennesääntöjä ja käytetään virallisia kulkureittejä.
 • Polkupyörät ja mopot säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.
 • Pyöräily ja mopoilu on kielletty koulun piha-alueella.

Päivittäinen työskentely

 • Ensimmäinen oppitunti alkaa lukujärjestyksen mukaan koulun määräämänä aikana päivänavauksella.
 • Ulkokengät säilytetään niille varatuissa paikoissa ja ulkovaatteet sekä päähineet jätetään luokan ulkopuolelle naulakkoon. Koulun sisätiloissa liikutaan sukkasillaan.
 • Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina. Koulualueelta poistutaan koulupäivän päätyttyä.
 • Tunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
 • Tunneilla työskennellään opettajan ohjeiden mukaisesti muut huomioiden.
 • Kännykän sekä muiden teknisten välineiden käyttö on kielletty ilman tunninpitäjän lupaa oppituntien aikana. Kyseiset välineet ovat koulussa omalla vastuulla.  Opettajalla on oikeus ottaa haltuun häiritsevät esineet.
 • Opetusryhmä jättää jälkeensä siistin opetustilan.
 • Välitunneilla oleskellaan koulualueella muut huomioiden.
 • Tupakointi ja tupakointiin liittyvät välineet sekä päihteet ovat kiellettyjä koulussa, samoin niitä edistävä toiminta. Aineet on oikeus ottaa haltuun.
 • Hissin käyttö Pogostan koulussa ilman rehtorin lupaa on kielletty.
 • Kouluun pukeudutaan asiallisesti ja säädyllisesti.

Ruokailu

 • Ruokalaan mennessä ulkovaatteet, lippalakit, pipot sekä muut päähineet jätetään naulakkoon.
 • Ruokailussa käydään luokan omalla vuorolla.
 • Ruokaillessa noudatetaan hyviä tapoja.
 • Ruokalan siisteydestä huolehditaan yhdessä.

Poissaolot

 • Poissaoloista ilmoitetaan luokanohjaajalle/-opettajalle välittömästi.
 • Jos oppilas joutuu sairastumisen tai jonkun muun syyn takia lähtemään koulusta kesken koulupäivän, hän pyytää opettajalta luvan.
 • Luokanopettaja/ luokanohjaaja voi myöntää vapaata koulutyöstä 1-5 päivän ajaksi, yli viiden päivän poissaolot myöntää rehtori tai koulunjohtaja. Huoltajan on anottava poissaolot Wilman kautta tai kirjallisesti. Poissaoloaikana oppilas opiskelee opettajan kanssa sovitut tehtävät itsenäisesti.

Koulun omaisuus

 • Jos koulun omaisuutta rikotaan, siitä tulee ilmoittaa opettajalle heti.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan rikkomansa koulun omaisuuden.

Kurinpito

 • Opettajan ja/tai rehtorin ja/tai koulunjohtajan puhuttelu.
 • Oppitunnilta poistaminen valvotusti.
 • Laiminlyötyjen kotitehtävien tekeminen valvonnan alaisena työpäivän päätyttyä.
 • Kasvatuskeskustelu.
 • Jälki-istunto.
 • Opetuksen evääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
 • Kirjallinen varoitus.
 • Määräaikainen koulusta erottaminen.
 • Jos oppilas vaarantaa omaa kehitystään tai toistuvasti rikkoo koulun sääntöjä, kouluhenkilökunta tekee yhteistyötä eri viranomaisten kanssa koulunkäynnin turvaamiseksi.

Koulun ulkopuolisilla henkilöillä ei ole lupa oleskella koulun alueella tai sisätiloissa ilman koulun johtajan tai koulun rehtorin lupaa.