Kouluun ilmoittautuminen kuva

Murupolku

Kouluun ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ilomantsin kunnassa ilmoittaudutaan Pogostan koulun esiopetukseen 1.3.2020 mennessä sähköisesti Wilman kautta.

Vuonna 2014 syntyneet, kuluvana kalenterivuonna kuusi vuotta täyttävät lapset ilmoitetaan esiopetukseen.

Esiopetukseen tulevien lasten koteihin on lähetetty ohjeistus esikouluun ilmoittautumiseen sähköisesti Wilman kautta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja koulukyyditystarvetta lukuvuodeksi 2020-2021 kysytään toukokuulla Wilman kautta.

Esiopetuksen lukuvuonna 2020-2021 aloittavien oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta 24.3.2020 klo 18.00 Pogostan alakoululla.

Esiopetukseen tutustumispäivä on 4.5.2020.

 

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoittautuminen Ilomantsin kunnassa 1.3.2020 mennessä. Mikäli tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävä lapsi ei ole osallistunut Ilomantsin kunnan järjestämään esiopetukseen lukuvuonna 2019 - 2020, on hänet ilmoitettava perusopetukseen. Jos lapsi on osallistunut kunnan järjestämään esiopetukseen, koulu siirtää hänet automaattisesti perusopetuksen oppilaaksi, ellei ole ilmoitettu toisin.

Muina aikoina ilmoittautuvien oppilaiden huoltajien tulee ottaa yhteyttä perusopetuksen rehtoriin, Kaisu Saari, 040 104 3130.

 

Tervetuloa uusi oppilas Pogostan kouluun.

Yhteystiedot