Kouluun ilmoittautuminen kuva

Murupolku

Kouluun ilmoittautuminen

Esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittautuminen


Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
 

Ilomantsin kunnassa ilmoittaudutaan esiopetukseen 31.3.2021 mennessä


Vuonna 2015 syntyneet, kuluvana kalenterivuonna kuusi vuotta täyttävät lapset ilmoitetaan esiopetukseen. Esiopetusikäisten lasten koteihin on lähetetty ohjeistus esikouluun ilmoittautumisesta. Ilomantsissa esiopetus järjestetään Pogostan koulussa.

Esiopetuksen lukuvuonna 2021-2022 aloittavien oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta 20.4.2021 klo 18.00. Kutsu vanhempainiltaan lähetetään myöhemmin.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen ja esioppilaiden koululaiskuljetustiedot kartoitetaan toukokuulla 2021 Wilman kautta.

Perusopetukseen ilmoittautuminen Ilomantsin kunnassa 31.3.2021 mennessä


Mikäli tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävä lapsi ei ole osallistunut Ilomantsin kunnan järjestämään esiopetukseen lukuvuonna 2020-2021, on hänet ilmoitettava perusopetukseen puhelimitse numeroon 040 104 3130/Kaisu Saari. Jos lapsi on osallistunut kunnan järjestämään esiopetukseen, koulu siirtää
hänet automaattisesti perusopetuksen oppilaaksi, ellei ole ilmoitettu toisin.

Muina aikoina ilmoittautuvien oppilaiden huoltajien tulee ottaa yhteyttä yhtenäisen perusopetuksen rehtoriin, Kaisu Saareen 040 104 3130.

Koulutyö alkaa lukuvuonna 2021-2022 keskiviikkona 11.8.2021. Tarkempi koulujen alkamisilmoitus julkaistaan heinä-elokuun taitteessa Pogostan
Sanomissa.


Ilomantsissa 18.3.2021 Hyvinvointilautakunta
 

 

Tervetuloa uusi oppilas Pogostan kouluun.

Yhteystiedot

Kaisu Saari

yhtenäisen perusopetuksen rehtori
 040 104 3130
kaisu.saari@ilomantsi.fi