Kouluun ilmoittautuminen kuva

Murupolku

Kouluun ilmoittautuminen

 

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ilomantsin kunnassa ilmoittaudutaan esiopetukseen 1.3.2019 mennessä sähköisesti Wilman kautta.

Vuonna 2013 syntyneet, kuluvana kalenterivuonna kuusi vuotta täyttävät lapset ilmoitetaan esiopetukseen.

Esiopetukseen tulevien lasten koteihin on lähetetty ohjeistus esikouluun ilmoittautumiseen sähköisesti Wilman kautta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja koulukyyditystarvetta lukuvuodeksi 2019-2020 kysytään toukokuulla.

Esiopetuksen lukuvuonna 2019-2020 aloittavien oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta 19.3.2019 klo 18.00 Pogostan alakoululla.

Muina aikoina ilmoittautuvien oppilaiden huoltajien tulee ottaa yhteyttä lähikouluun tai tiedustella asiaa perusopetuksen rehtorilta, Rauni Kolehmainen p. 040 104 3161.

Koulutyö alkaa lukuvuonna 2019-2020 torstaina 13.8.2019, tarkempi koulujen alkamisilmoitus julkaistaan heinä-elokuun taitteessa 2019 Pogostan Sanomissa.

Pogostan kouluun ilmoittautuminen.

Ilmoitus esiopetukseen ja perusopetukseen ilmoittaumisesta