Hankinnat pääkuva

Hankinnat

Julkiset hankinnat

Ilomantsin kunnan hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja kunnan hankintaohjeiden mukaan.

Kunta kilpailuttaa yhteishankintana muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa tuotteet ja palvelut, joita hankintaan suuria määriä (esim. elin- ja koulutarvikkeet sekä -kirjat). Pohjois-Karjalan hankintatoimi hoitaa  hankintaprosessin yhdessä kunnan kanssa. Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät kunnan omat hankinnat tehdään aina Pohjois-Karjalan hankintatoimen kautta hyödyntäen hankinta-asiantuntijoiden tietotaitoa. Hankittavien tuotteiden ja palveluiden tarjouspyyntöjen laatu- ja muut vaatimukset määrittelee kunnassa asianomaista hankintaa tekevä viranhaltija/lautakunta. 

Ilomantsin kunnan kaikki pienhankinnat kilpailutetaan pienhankintaportaalin kautta. Osoite pienhankintaportaaliin on https://pienhankintapalvelu.fi/

Koko kilpailutusprosessi hoituu portaalissa sähköisesti. Tilaaja tekee portaaliin tarjouspyynnön, tarjoajat jättävät sinne mahdolliset lisäkysymykset ja tarjouksensa, tilaaja tekee portaalissa tarjouksista yhteenvedon ja hankintapäätöksen. Tieto kilpailutuksen tuloksista menee tarjoajille sähköpostiin.

Yritysten/tarjoajien kannattaa ottaa pienhankintaportaalin vahtipalvelu käyttöönsä. Näin yritykset/tarjoat saavat sähköpostiinsa tiedon käynnistyvistä pienhankintakilpailutuksista. Katso ja tutustu pienhankintapalvelu.fi-sivustoon.

Ilomantsin kunnan kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Osoite on https://tarjouspalvelu.fi/jns.