Päätöksenteko pääkuva

Murupolku

Päätöksenteko alkuteksti

Ilomantsin kunnan päätöksenteko

Ilomantsin kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävät vaaleissa valitut luottamushenkilöt. Kunnanvaltuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, valvoo kunnan etua ja käyttää sen puhevaltaa. Lautakunnat vastaavat oman toimialansa palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toimielinten esityslistat julkaistaan internetissä liitteineen viisi päivää ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan yleensä heti kokousten jälkeen internetissä

 

Sivu arviointi ja palaute