Yksityistiet pääkuva

Tiedoksi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen hakijoille

Tiedoksi yksityisteiden kunnossapitoavustuksen hakijoille

(25.3.2020)

Maksamme yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelta 2020 huhtikuun aikana ilman erillistä hakemusta vuoden 2019 tietojen mukaan.  Muuttuneet maksutiedot ja uusien hakijoiden hakemukset pyydetään toimittamaan 15.4.2020 mennessä tekniselle osastolle. Hakemuslomakkeiden toimituspyynnöt kunnan palvelupisteeltä puhelin 040 104 3008.

Yksityistiet

Yksityisteiden peruskorjausavustus

Kuntaympäristölautakunnan 3.12.2019 § 73  tekemän päätöksen mukaisesti yksityisteiden on mahdollista hakea kunnalta tien peruskorjausavustusta.
Avustuksen myöntämisperusteet

  • maksetaan sellaisille teille, joissa on ympärivuotinen asutus
  • maksetaan vain viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen saakka
  • tien pituus on vähintään 0,5 km

Avustuksen määrä

Tiet, jotka saavat perusparannukseen valtionavustusta ovat oikeutettuja saamaan 20 % kunnan avustusta perusparannuksen toteutuneista kustannuksista. Kuitenkin enintään 20 % kustannusarviosta.
Muiden teiden osalta avustus on 50 % toteutuneista kustannuksista. Kuitenkin enintään 50 % kustannusarviosta.

Hakeminen

Avustusta voi hakea  vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä hankkeen kustannusarvio ja se mitä peruskorjaustöitä on tarkoitus tehdä esim. ojien parantaminen, kivien poisto, rumpujen uusiminen, sorastus ym.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan tehdyn viranhaltijapäätöksen mukaan, sen jälkeen kun hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä ja hakija on esittänyt laskut syntyneistä kustannuksista. 

 

Tiejaosto

Tiejaosto toimii kuntaympäristölautakunnan alaisena jaostona, jonka tehtävänä on käsitellä yksityisteihin liittyviä tietoimitusasioita ja valitusasioita sekä suorittaa katselmuksia.

Valtuustokaudelle 2017-2021 tiejaostoon kuuluvat

Eila Piippo (pj), varajäsen Riitta Kareinen
Risto Ikonen (vpj), varajäsen Tuula Pikkarainen
Kauko Jyrkönen, varajäsen Arja Hassinen

Tiejaoston koolle kutsujana ja sihteerinä toimii kuntatekniikan esimies.

Yhteystiedot