Tuntijaon kuva

Peruskoulujen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako

Aine/luokka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Äidinkieli ja kirjallisuus

7

7

5

5

4

4

3

3

3

A-kieli / englanti

 

 

2

2

3

2

2

3*

3

 B-kieli / ruotsi

 

 

 

 

 

2

1

1

2

Matematiikka

3

3

4

3

4

4

3

4

4

Ympäristöoppi

2

2

3

3

2

2

 

 

 

Biologia

 

 

 

 

 

0,5

1

1

1,5

Maantieto

 

 

 

 

 

0,5

1

1

1,5

Fysiikka

 

 

 

 

 

0,5

1

1,5

1

Kemia

 

 

 

 

 

0,5

1

1,5

1

Terveystieto

 

 

 

 

 

 

0,5

1,5

1

Katsomusaine/elämänkatsomus

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Historia

 

 

 

 

1,5

1,5

2

2

 

Yhteiskuntaoppi

 

 

 

1

0,5

0,5

 

 

3

Musiikki

1

1

1

1

1

1

2

 

 

Kuvataide

1

1

1

2

1

1

2

 

 

Käsityö

2

2

2

2

2

2

2

 

 

Liikunta

2

2

2

2

3

2

2

3

2

Kotitalous

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Oppilaanohjaus

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

1

Valinnaiset aineet: 

taide- ja taitoaineet

muut valinnaisaineet

 

 

 

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

 

1

 

3

3

5

 

 

Oppilaan tuntimäärä

19

19

22

24

25

25

29

30

30

 

Esiopetusta annamme 4 tuntia päivässä työjärjestyksen mukaisina päivinä.
* minimituntijaosta poiketen lukuvuonna 2018-2019 englantia on 3 h/vko.