Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaala antaa ympärivuorokautista lyhytaikaista hoitoa. Vuodepaikkoja osastolla on 25, joista kaksi sydänvalvontapaikkaa.

Hoitotyötä osastolla tehdään kahdessa vastuuryhmässä, joissa työparina on sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Osasto on jatkohoitopaikka keskussairaalasta tai muista sairaaloista siirrettäville laitoshoitoa tarvitseville potilaille.

Hoitoajatuksena on potilaan kokonaisvaltainen hoito, joka toteutuu tiiviin yhteistyön kautta eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Terveyskeskussairaala antaa kuntouttavaa hoitoa ja osastolla työskentelee arkipäivisin fysioterapeutti. Vierailuaika on klo 12.00-18.00.

 

Terveyskeskussairaala
0133307639
0133307640

Osastonhoitaja
Piia Niiranen
013 330 6728
piia.niiranen(at)
siunsote.fi