Viemärilaitos

Ilomantsissa on kaikkiaan 13 jätevedenpumppaamoa, joiden avulla jätevesi pumpataan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Viemäriverkostoa alueella on yhteensä 52 km. Verkostoon liittyneitä on reilut 800 kiinteistöä. Jätevesiä Ilomantsin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuonna 2013 noin 550 000 m³. Jätevesilaitoksella otetaan vastaan myös sako- ja umpikaivolietteet haja-asutusalueelta. Kompostoitu liete sekoitetaan ruokamullaksi, joka soveltuu hyvin viherrakentamiseen.

Puhdistuksen vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan velvoitetarkkailuna. Tarkkailua hoitaa  Ahma Ympäristö Oy. Tarkkailua valvoo Pohjois-Karjalan Ely-keskus.


Kuntatekniikan esimies
Henri Mustonen
040 104 3322
henri.mustonen(at)
ilomantsi.fi


Vesilaitoksenhoitaja
Pentti Kettunen
040 104 3343
vesihuoltolaitos(at)
ilomantsi.fi

 

Toimistosihteeri
Sirpa Lintu
040 104 3304
sirpa.lintu(at)
ilomantsi.fi