Vesihuolto pääkuva

Murupolku

Vesihuolto

 

Vesihuoltolaitoksen toimintaan kuuluu talousveden laatuvaatimukset täyttävän veden toimittaminen kuluttajille, jäteveden käsittely sekä lopputuotteen kompostointi.

Vesihuolto alateksti

Vesihuolto kattaa veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä, vedenkäsittelyn ja veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille sekä viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen ja käsittelyn.

Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuslomake

Vesihuoltolaitoksen päivystys

Vesihuoltolaitoksen päivystys (työajan ulkopuolella) 040 104 3351

Yhteystiedot

Henri Mustonen

Kuntatekniikan esimies
040 104 3322
henri.mustonen@ilomantsi.fi

Pentti Kettunen

Vesilaitoksenhoitaja
040 104 3343
pentti.kettunen@ilomantsi.fi

Sirpa Lintu

Toimistosihteeri
040 104 3304
sirpa.lintu@ilomantsi.fi