Talous

Ilomantsin kunnan taloudellinen kokonaisuus muodostuu kunnan lisäksi tytäryhtiöiden taloudesta. Ilomantsin kunnan talousarvio ja muut talousasiat valmistellaan hallinto- ja talousosastolla. Talousosasto vastaa myös raportoinnista.
 

Talousarvio

Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investoinnit suunnitellaan myös kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sisältää tehtävä- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan toteutumisesta.

 

Hallintojohtaja
Hilkka Ikonen
040 104 3002
hilkka.ikonen(at)
ilomantsi.fi

 

Taloussihteeri
Ulla-Maija Jeskanen
040 104 3010
ulla-maija.jeskanen(at)
ilomantsi.fi

Kunnanjohtaja
Marjut Ahokas
040 104 3101
marjut.ahokas(at)
ilomantsi.fi