Talous pääkuva

Talous

Ilomantsin kunnan taloudellinen kokonaisuus muodostuu kunnan lisäksi tytäryhtiöiden taloudesta. Ilomantsin kunnan talousarvio ja muut talousasiat valmistellaan hallinto- ja talousosastolla. Talousosasto vastaa myös raportoinnista.
 

Talousarvio

Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investoinnit suunnitellaan myös kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sisältää tehtävä- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Vain valtuusto voi vuoden kuluessa muuttaa talousarvion sisältöä. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja valtuutetuille raportoidaan toteutumisesta.

Yhteystiedot

Marjut Ahokas

kunnanjohtaja
040 104 3101
marjut.ahokas@ilomantsi.fi

Pasi Ruohtula

hallintojohtaja
040 104 3002
pasi.ruohtula@ilomantsi.fi