Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluilla turvataan kuntalaisen perustoimeentulo sekä ohjataan, tuetaan ja kannustetaan elämäntilanteiden ja olosuhteiden muuttamiseen.

Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä.

Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle.