Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on laina, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi

  • talouden hallintaan saattamiseen
  • velkakierteen katkaisemiseen
  • kodin hankintoihin
  • kuntoutumiseen
  • työllistymisen edistämiseen
  • asumisen turvaamiseen tai
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen

Sosiaalisesta luotosta voidaan periä kohtuullinen vuotuinen korko.