Rakentamisen luvat

Kuntaympäristölauakunta on delegoinut rakennuslupa- ja toimenpidelupapäätösten teon toimitilaesimiehelle ja asuntosihteerille. Lupapäätöksiä tehdään pääsääntöisesti kolmen viikon välein. Kesäaikana ajalla 15.6.-15.8. lupapäätöksiä ei tehdä.

Hakemukset liitteineen (hakemusasiakirjat täydellisinä) tulee jättää teknisen osaston rakennusvalvontaan viimeistään kolme viikkoa ennen sitä päätöspäivää, mihin käsittelyyn hakemukset halutaan. Käsittelyaikataulua voi tiedustella tarkemmin rakennusvalvonnasta.

Rak.hankkeen vireilletulo ja kuuleminen MRL 133 §, MRA 65 §:

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapureille ja varattava heille vähintään 7 vuorokautta huomautuksen laatimiseen. Tämän lisäksi hallintolaki edellyttää, että huomautuksen toimittamiseen rakennusvalvonta-viranomaiselle tulee varata vähintään 7 vuorokautta aikaa.

Toimistotyöt huomioiden rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaan naapureiden kuulemiseen on varattava aikaa vähintään kolme (3) viikkoa.

Siltä osin kuin hakija on liittänyt hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen (naapurien kirjallinen selvitys kuulemisesta allekirjoituksin), ei edellä säädetty viranomaisen toimittama kuuleminen ole tarpeen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on samanaikaisesti tiedotettava asian vireilläolosta sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla, esim. vapaamuotoinen kyltti tai juliste.


Toimitilaesimies
Jari Ahponen
040 104 3305,
jari.ahponen(at)
ilomantsi.fi

 

Asuntosihteeri
Margit Jaatinen
040 104 3321
margit.jaatinen(at)
ilomantsi.fi


Osastosihteeri
Anita Laatikainen
040 104 3302,
anita.laatikainen(at)
ilomantsi.fi