Palvelusetelit kotihoidossa

Kotihoidossa on käytössä palvelusetelit kunnallisen palvelun rinnalla. Palvelusetelin myöntämisen perusteet ovat samat kuin kunnallisen kotihoidon piiriin pääsyn.
Seteli ei ole ensisijainen oikeus vaan avuntarve kartoitetaan asiakaskohtaisesti. Jos oikeus palveluseteliin on, asiakas tai omainen voi halutessaan ostaa palvelun yksityiseltä yritykseltä, Ilomantsin kunta on hyväksynyt yksityiset yritykset, joilta palvelua voi ostaa palvelusetelillä.

Palvelu maksaa asiakkaalle saman verran kuin kunnallinen kotihoidon palvelu.

Seteliä ei voi käyttää esim. siivoukseen, talon korjaukseen tai puiden tekoon. Näiden palvelujen tukemiseen on olemassa verotuksessa kotitalousvähennys. Kotitalousvähennyksestä saa lisätietoja verotoimistosta.

Omaishoitajien tukemiseen ja työssä jaksamiseen on saatavana kahdenlaista setelivaihtoehtoa, vuoro- tai päivähoitoseteli. Esim. omaishoitaja voi viedä läheisensä päiväksi yksityiseen yritykseen palvelusetelillä ja näin saada omaa aikaa itselleen. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan (3 vrk/kk) voi halutessaan myös järjestää niin, että omaista hoidetaan yksityisessä hoitolaitoksessa vapaiden ajan.

Käytössä ovat seuraavat setelit:

  • tuetun kotona asumisen seteli, vaikuttaa asiakkaan bruttotulot ja hoitoisuus
  • tilapäinen kotipalveluseteli, omavastuu 12,21 €/h
  • tilapäinen kotisairaanhoidon seteli, omavastuu 12,21 €/kerta
  • omaishoidon päivähoitoseteli, 17 €/päivä (8h)
  • omaishoitajan lomaseteli lakisääteisen vapaan ajalta 111,50 €/vrk

Palvelusetelit asumispalveluissa

Ilomantsin kunnassa on käytössä palvelusetelit asumispalveluissa.

Palvelusetelillä palveluun oikeutettu asiakas voi ostaa pysyvää asumispalvelua Ilomantsin kuntaan palvelusetelituottajaksi hyväksytyistä yrityksistä.

Palvelusetelin myöntämisen perusteet ovat samat kuin kunnallisissa asumispalveluissa. Kunnan työntekijä arvioi palvelutarpeen ja laatii asiakkaalle yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman myös silloin kun palvelut järjestetään palvelusetelin avulla. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunta ohjaa asiakkaan muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelujen järjestämistä palvelusetelin avulla. Palveluseteli on aina henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää johonkin muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palvelusetelissä Ilomantsin kunta sitoutuu maksamaan palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn kustannuksen (palvelusetelin arvo). Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuuosuus, joka on palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan välinen erotus.

Palvelusetelin arvo on 76 €/vrk,115 €/vrk.
 

Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.
Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.