Päivähoitopalvelut

Päivähoidon tarkoituksena on kasvatuksen ja hoidon kautta tukea päivähoidossa olevien lasten kotikasvatusta sekä yhdessä vanhempien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tehtävänä on turvata erilaisista kasvuolosuhteista lähtöisin oleville lapsille tasapuoliset kehittymis- ja oppimismahdollisuudet. Päivähoidon on edistettävä lapsen fyysistä, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, sekä tuettava lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta.

Päivähoidosta vastaa päivähoidon johtaja.

Päivähoidon toiminnassa noudatetaan Ilomantsin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 


Päivähoidon johtaja
Iiris Kyykallio
Soihtulantie 24
82900 Ilomantsi
040 104 3145
iiris.kyykallio(at)ilomantsi.fi