Opiston toiminta

Kurssitarjonta perustuu kuntalaisilta tulleisiin toiveisiin ja ideoihin. Niitä saapuu opistolle runsaasti. Osa jalostuu heti kursseiksi, osa jää odottamaan tulevaisuuteen.

Kansalaisopisto tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Näitä ovat mm. kunnan eri hallintokunnat, järjestöt, yhteisöt ja toiset oppilaitokset. Kansalaisopiston näkökulma yhteistyössä on aina osallistujien oppiminen.

Ratkaisevaa monen kurssin toteutumiselle on osaavan opettajan löytyminen. Vuosittain opistossa opettaa noin 70 oman alansa ammattilaista. Mikäli sinulla on tietoja ja taitoja, joita olisit valmis jakamaan muille, ota yhteyttä opistolle.