Lukion tukea opiskeluun

Opiskelijoiden tuki

Erityinen tuki
 

Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (629/1998) 13 §:n (muutettu lailla 478/2003) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja  asetuksessa ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Jos opiskelija vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.  

Lukiolain 13 §:ssä tarkoitetut oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Jos opiskelijan kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi. Ilomantsin lukiossa toimii konsultoiva erityisopettaja, joka tarvittaessa ohjaa erityisopetusasioissa lukion opettajia ja opiskelijoita.

Jos opiskelu joskus tuntuu työläältä, ei kannata jäädä yksin murehtimaan. Ota yhteys keneen tahansa koulun aikuiseen, niin mietitään yhdessä, miten olisi parasta edetä.

Luku- ja kirjoitusvaikeus
 

Kaikki lukioon tulevat tekevät lukiseulan, jotka konsultoiva erityisopettaja Kaija Hulkko tarkastaa. Jos tulokset viittaavat lukivaikeuteen, tehdään lisätestejä, ja niiden tulosten perusteella opiskelija voi saada lukilausunnon. Opiskelijalla on lukivaikeuden perusteella oikeus tukitoimiin lukioaikana ja erityisjärjestelyihin tai arvosanahyvitykseen ylioppilastutkinnossa.
 

Muu tuen tarve

Joskus elämäntilanteeseen tai terveydentilaan liittyvät asiat hidastavat opiskelua. Jos jäät kurssilla jälkeen esimerkiksi sairauspoissaolojen takia, voit pyytää tukiopetusta. Opintosuunnitelmaa voidaan muuttaa kesken opintojen, mutta se kannattaa tehdä tarkasti yhdessä opon kanssa. 

Yhteystiedot

Päivi Nenonen

Rehtori
040 104 3150
paivi.nenonen@ilomantsi.fi

Saara Immonen

Kansalaisopiston rehtori
040 104 3110
saara.immonen@ilomantsi.fi