Nuorten kesätyöt 2018


Kunta paikallisten yrittäjien ja yhdistysten kanssa tarjoaa nuorille kesätöitä.

 

Kesätyö on tarkoitettu Ilomantsin lukiossa opiskeleville, Ilomantsilaisille keskiasteen opiskelijoille joilta puuttuu ammattitutkinto, sekä Ilomantsilaisille peruskoululaisille jotka ovat täyttäneet 15 vuotta viimeistään 31.5.2018.

Nuori voi vaikuttaa valitsemalla enintään kolme mieleistään työpaikkaa hakiessaan kesätyötä ja merkitsemällä ne hakemukseensa. Nuorten lopullinen sijoittelu työpaikkoihin tehdään kunnassa, mutta työnantaja ja työntekijä voivat vaikuttaa asiaan merkitsemällä mahdolliset toivomukset työpaikasta ilmoitus/haku -lomakkeeseen.  

Ilomantsin kunta hoitaa palkanmaksun. Nuorten kesätyöajan brutto palkka on 270€.

Työjakson pituus on 2 viikkoa eli 10 työpäivää, työaika on 5 tuntia/päivä, 50 tuntia / kaksi viikkoa. Työaika tulee sovittaa klo 7-18 välille arkipäivinä maanantaista perjantaihin. Mikäli työntekijän suostumuksella sovitaan muusta työajasta tai ylityöstä, on työn teettäjä velvollinen korvaamaan sen työntekijälle tai antamaan vastaavan vapaa-ajan.

Hakeminen
 

Kesätöitä haetaan www.kuntarekry.fi kautta. Ilomantsin kunnan kotisivuilta www.ilomantsi.fi löydät myös linkin hakulomakkeeseen ja luettelon yrityksistä jotka tarjoavat nuorille kesätöitä. Hakulomake on tulostettavissa www.ilomantsi.fi sivulta, lomakkeita saa myös kunnan palvelupisteeltä jonne ne voi myös palauttaa.
Hakulomakkeen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen: Ilomantsin kunta, työllisyyssihteeri, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi sekä sähköisesti minna.hautamaki(at)ilomantsi.fi.

Kesätyö on haettavissa ajalla 5.3.2018–31.3.2018.

Myöhästyneet hakemukset eivät ole mukana täytettäessä kesätyöpaikkoja.                    

Valinnoista ilmoitetaan nuorille viimeistään viikolla 17.

 

ILOMANTSIN KUNNANHALLITUS                        

Työllisyyssihteeri
Minna Hautamäki
040 104 3007
minna.hautamaki(at)
ilomantsi.fi