Muut vammaispalvelut

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

Sopeutumisvalmennuksen muotoja voivat olla esimerkiksi:
- Viittomakielen tai muun kommunikaatiotaidon opetus
- Palvelujen käytön opetus
- Kurssit

Sopeutumisvalmennuksena ei tueta sellaista toimintaa, joka sisällöltään on loma- ja virkistystoimintaa.

Päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Näihin tukitoimiin on oikeus vammaisella henkilöllä, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Korvauksen ulkopuolelle jäävät lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet, koneet ja laitteet.

Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravinto

Vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Lisäksi vammaisella henkilölle on mahdollisuus saada taloudellista tukea erityisravinnon hankkimisesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin. Erityisravinnon tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä täytyy olla lääkärin tekemä lääketieteellinen selvitys hakemuksen liitteenä, pelkkä lääkärin suositus ei riitä.

Edellä esitetyt tukimuodot eivät kuulu vammaispalvelulain erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, vaan kunnat myöntävät tukea talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.