Liikenteen asiakaspalvelu


Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja


Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa liikenne.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

Ajankohtaista

Kotikadun suunnittelun ideakilpailu on ratkennut!

Ilomantsin kunnan liikennetyöryhmä julisti kesäkuussa suunnittelu-/ideakilpailun Ilomantsin tulotiellä huoltoasemien kohdalla olevan kiertoliittymän turvallisuuden parantamiseksi ja ilomantsilaisen ilmeen esiintuomiseksi.

Kalevalantien ja Pogostantien kiertoliittymä on Ely-keskuksen hallinnoima.

Ideat tuli esittää kesäkuun 2016 aikana ja niitä voivat esittää kunnan asukkaat, kesäasukkaat, yhteisöt, yritykset jne.

Suosituksina ja rajoituksina ehdotuksille olivat:

  • Ehdotus tulisi ilmentää ilomantsilaisuutta.
    • Kulttuuria, maisemaa, tuotteita, yritteliäisyyttä ym. Ehdotus ei kuitenkaan saanut olla taideteos, joka veisi huomion pois itse liikenteestä.
  • Ehdotuksissa ei saanut olla mainoksia.

Kilpailuun tuli ehdotuksia viideltä eri henkilöltä/taholta. Kaikki ehdotukset täyttivät kilpailun vaatimukset. Liikennetyöryhmä valitsi voittajaksi Hannele Kontkasen ehdotuksen "pitkospuut". Hannelen suunnitelmaan sisältyi muun muassa karhu, joka ehdotuksena miellytti eniten työryhmää.

Kiitoksia kaikille kilpailuun osallistuneille ja
paljon onnea Hannelelle!

 


Kuntatekniikan esimies
Henri Mustonen
040 104 3322
henri.mustonen(at)
ilomantsi.fi