Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Kuka palveluja saa?

Kuntien on kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa

  • joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai
  • toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan
  • sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.
 

 


Sosiaaliohjaaja
Merja Palviainen
013 330 5634
merja.palviainen(at)
siunsote.fi