Katualueiden hoito ja kunnossapito

Kevyen liikenteen laatukäytävät

Ilomantsin kevyenliikenteen laatukäytävät ovat väyliä, joiden kunnossapitoon kiinnitetään erityisesti huomiota, jotka aurataan ja hiekoitetaan talvisin ensimmäisenä jne.

Kunnossapito

Ilomantsin kunta rakentaa ja peruskorjaa asemakaavatiet ja muut liikenneväylät ja -alueet kunnan valvomina töinä. Yksityiset maanrakennusurakoitsijat suorittavat maankaivu- ja osin maansiirtotyöt.
Teiden päällystystyöt teetetään alan urakoitsijoilla.

Liikenneväylien talvikunnossapito jakautuu teknisen osaston ja yksityisten urakoitsijoiden kesken. ELY-keskus hoitaa omat kaava-alueella sijaitsevat tieosuutensa.

Teiden muun kunnossapidon mm. teiden höyläys, lanaus sekä hiekoittaminen hoitaa kunta. Tievalaistuksen rakentaa ja ylläpitää kunta.

Kunnan hoidossa on teitä ja kevyenliikenteenväyliä lähes 38 kilometriä, sekä tievalaistusta noin 1130 valopistettä.

Ely-keskuksen hoidossa olevat tiet

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa tie- ja liikenneolojen suunnittelusta, tienpidon hankinnoista, julkisen liikenteen järjestämisestä ja liikenteen viranomaispalveluista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueilla.


Kuntatekniikan esimies
Henri Mustonen
040 104 3322
henri.mustonen(at)
ilomantsi.fi

Tienkäyttäjän linja

0200 2100 (pvm/mpm) 
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista, 24 h