Katkaisuhoito

Katkaisuhoidossa pyritään pysäyttämään päihteiden käyttökierre ja luomaan edellytykset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kuntoutukselle. Vieroitushoidon pohjana on hoitosuunnitelma, joka perustuu päihdeongelman vaikeusasteen selvittämiseen ja potilaan haastatteluun.

Arvioinnin ja haastattelun tukena voidaan käyttää alkometripuhallusta tai huumeseulaa. On tärkeää selvittää, millaista potilaan päihteiden käyttö on ollut neljän edellisen viikon aikana, jotta voidaan arvioida mahdollisia vieroitusoireita ja sitä, tarvitaanko vieroituksen tueksi lääkitystä.

Katkaisuhoitoja on hyvin monenlaisia, avohoidossa tapahtuvista täysin lääkkeettömistä hoidoista laitoksissa toteutettaviin lääkkeellisiin vieroitushoitoihin. Hoitopaikka ja sen valinta vaikuttavat hyvin paljon siihen, mikä on potilaan hoidon tarve, minkälaista hoitoa on tarjolla ja mihin ideologiaan se perustuu.

Hoitosopimuksessa määritellään vieroituksen kulku eli vieroituksen kesto, lääkitykset ja muut tutkimukset sekä hoitolaitoksen säännöt, jotka koskevat esimerkiksi ulkoilua, vierailuja, omien tavaroiden käyttöoikeutta ja päihdyttävien aineiden haltuunottoa.

Keskustele päihteiden käytön katkaisuhoidosta asioidessasi terveydenhuollossa. Lääkäri tekee päätöksen katkaisuhoidon sisällöstä.


Päihdepalvelut ja
ajokorttiseurannat

Psyk.sairaanhoitaja
Monette Mäki
013 330 7592
monette.maki(at)
siunsote.fi


Sosiaaliohjaaja
Merja Palviainen
013 330 5634
merja.palviainen(at)
siunsote.fi