Hankinnat

Julkiset hankinnat

Ilomantsin kunnan hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja kunnan hankintaohjeiden mukaan.

Kunta kilpailuttaa yhteishankintana muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa tuotteet ja palvelut, joita hankintaan suuria määriä (esim. elintarvikkeet ja hoitotarvikkeet). Pohjois-Karjalan hankintatoimi hoitaa  hankintaprosessin yhdessä kunnan kanssa. Hankittavien tuotteiden ja palveluiden tarjouspyyntöjen laatu- ja muut vaatimukset määrittelee kunnassa asianomaista hankintaa tekevä viranhaltija/lautakunta. 

Ilomantsin kunnan kaikki pienhankinnat kilpailutetaan pienhankintaportaalin kautta. Osoite pienhankintaportaaliin on https://pienhankintapalvelu.fi/

Koko kilpailutusprosessi hoituu portaalissa sähköisesti. Tilaaja tekee portaaliin tar-jouspyynnön, tarjoajat jättävät sinne mahdolliset lisäkysymykset ja tarjouksensa, tilaaja tekee portaalissa tarjouksista yhteenvedon ja hankintapäätöksen. Tieto kilpai-lutuksen tuloksista menee tarjoajille sähköpostiin.

Yritysten/tarjoajien kannattaa ottaa pienhankintaportaalin vahtipalvelu käyttöönsä. Näin yritykset/tarjoat saavat sähköpostiinsa tiedon käynnistyvistä pienhankintakil-pailutuksista

Kunnan omana hankintana kilpailutettavien kansalliset tai EU-kynnysarvot ylittävien tavaroiden ja palveluiden tarjouspyynnöt ovat allaolevissa linkeissä:

 

 


 

Osastosihteeri
Eija Laitila
040 104 3102
eija.laitila(at)
ilomantsi.fi

 

Hallintojohtaja
Hilkka Ikonen
040 104 3002
hilkka.ikonen(at)
ilomantsi.fi