Aikuisten perusopetus alkaa Ilomantsissa

Ilomantsin kunta aloittaa aikuisten perusopetuksen elokuussa. Se on tarkoitettu vailla suomalaista perusopetusta oleville, lähinnä maahanmuuttajille. Siihen voi osallistua 17 vuotta täyttänyt oppivelvollisuusiän ylittänyt henkilö.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, ja lähtötaso selvitetään alussa. Aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon. Koko perusopetus on laajuudeltaan noin nelivuotinen. Se jakaantuu vuoden – puolentoista mittaiseen alkuvaiheeseen, johon Ilomantsissa sisällytetään lukutaitovaiheen kurssit, sekä päättövaiheeseen.

Opetus on päivisin maanantaista perjantaihin 9.8. alkaen. Aikuisten perusopetukseen osallistuvalle opiskelijalle opetus, oppimateriaalit ja koululounas ovat maksuttomat.

Aikuisten perusopetukseen ilmoittaudutaan pakolaisavustaja Sirpa Potkoselle, sähköpostitse sirpa.potkonen@ilomantsi.fi tai puhelimitse 040 104 3116.

 

В Иломантси начинается обучение взрослых в системе базового образования


Муниципалитет Иломантси начинает обучение взрослых в системе базового образования в августе текущего года. Оно предназначено для лиц, не получивших финского базового образования, то есть иммигрантов. В обучении могут принять участие лица, достигшие 17 лет, которые превысили возраст получения обязательного образования.

Каждому учащемуся составляется индивидуальный учебный план. Исходный уровень будет определен перед началом обучения. Во внимание будут приняты ранее приобретенные знания и навыки. Объем базового обучения рассчитан на четыре года. В него входят начальная стадия, продолжительностью год-полтора, в которую будут включены курсы этапа обучения грамоте в Иломантси, а также заключительная стадия.

Обучение имеет форму дневного обучения, которое будет проводиться с понедельника по пятницу, начиная с 9 августа. Учащимся, принимающим участие в базовом обучении взрослых, само обучение, учебные материалы и школьные обеды являются бесплатными.

Для участия в базовом обучении необходимо зарегистрироваться у ассистента по делам беженцев Сирпы Потконен по адресу электронной почты sirpa.potkonen@ilomantsi.fi или по телефону 040 104 3116.


Ilomantsi to begin providing basic education for adults


The municipality of Ilomantsi will begin providing basic education for adults in August. The education has been designed for those who lack a Finnish basic education, and is meant mainly for immigrants. The education is open to all persons who are 17 or older, i.e. above the compulsory school age.

Every student will be provided with a personal learning plan, and each person's starting level will be assessed at the beginning of their education. Any previous experience will be taken into account. The entire basic education programme lasts for around 4 years. The programme is divided into an initial phase that lasts for 1−1.5 years, which in Ilomantsi will include literacy courses, and an ending phase.

Teaching is conducted during the day, from Monday to Friday, beginning on 9 August. The education, learning materials and daily school lunch are free of charge for all adult basic education students.

To sign up for the adult basic education programme, please contact refugee assistant Sirpa Potkonen either by email sirpa.potkonen@ilomantsi.fi or by phone +358 40 104 3116.

 

سوف يبدأ التعليم الأساسي للكبار في إيلومانسي (Ilomantsi)