Avopalvelut

Terveyspalvelut

Perusterveydenhuollossa hoidonporrastuksen mukaisesti hoidettavat psyykkiset sairaudet, erilaiset elämänkriisit ja muut tilanteet, joissa ihminen tarvitsee henkistä tukea. Sairaanhoitajan vastaanotto ja kotikäynnit, kotihoidon-  ja lääkäripalvelut.
Päihdeasiakkaiden vastaanotto ja  kotikäynnit, korvaushoitoasiakkaat, arviointi ja päihdeseuranta sekä viranomaisyhteistyö. Käytössämme on tarvittaessa psykiatrian erikoislääkärin sekä päihdelääkäripalvelut.

Sosiaalipalvelut

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluohjausta asumispalveluihin, päivätoimintaan, terapeuttiseen työtoimintaan, tukihenkilötoimintaan ja/tai perhehoitoon asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Päihdetyön avopalveluissa muutostyö alkaa usein muutaman käynnin motivoivalla arviointijaksolla, jonka aikana rakennetaan yhteistyösuhdetta. Sen jälkeen työskentelyvaihe kestää useita tapaamisia ja sisältää muutokseen tähtäävää keskustelua. Tarpeen mukaan käytetään perhe-, verkostotyöskentelyä sekä lääkehoitoa.

Päihdekuntoutuksesta voit keskustella asioidessasi sosiaali- tai terveyspalveluissa.
Päihderiippuvuudesta kuntoutuminen on pitkä prosessi, joka voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin:

o päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen minimointi
o vieroitus
o kuntouttava päihdehoito
o sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus.

Todellisuudessa prosessi ei etene suoraviivaisesti, vaan eri vaiheiden välinen raja on häilyvä ja takapakit tavallisia.

Päihdekuntoutusprosessi voi kestää muutamasta viikosta useisiin vuosiin. Kuntoutuksessa käsitellään asiakkaan päihteidenkäyttöä ja selvitetään samalla hänen elämäntilanteensa. Asiakasta tuetaan, jotta hänen hänen elämänhallinnan ongelmansa ratkeaisivat ja toimintakyky lisääntyisi.

Pidempiaikainen kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä joko pelkästään avohoidossa, mahdollisen katkaisuhoidon jälkeen tai pidempiaikaista laitosmuotoista kuntoutusta varten.


Vertaistuki

AA-ryhmä kokoontuu ev.lut. seurakuntatalon tiloissa torstaisin klo 19.00. Lisätietoja päihdetyötä tekeviltä henkilöiltä.
AL-ANON ryhmä toimii Joensuussa Kirkkokatu 32, keskiviikkoisin klo 19.00


Psykiatriset sairaanhoitajat

Mervi Asumaa
013 330 7649
mervi.asumaa(at)
siunsote.fi

Ritva Tarvainen
013 330 7625
ritva.tarvainen(at)
siunsote.fi


Päihdepalvelut ja
ajokorttiseurannat

Psyk.sairaanhoitaja
Monette Mäki
013 330 7592
monette.maki(at)
siunsote.fi

 

Psykologi
ti, to ja pe klo 8-16

Hannele Kähkönen
013 330 7571
hannele.kahkonen(at)
siunsote.fi


Sosiaaliohjaaja
Merja Palviainen
013 330 5634
merja.palviainen(at)
siunsote.fi