Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle ihmiselle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa.
Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esim. ovien leventäminen, ammeen poisto, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä.
Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.
Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina. Muutostöistä on pyydettävä kustannusarvio/tarjous. Päätös muutostöistä tehdään saatujen tarjousten perusteella.

Hakeminen

Hakemus asunnon muutostöistä tehdään vammaispalveluihin. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto haettavista muutostöistä sekä vaikeavammaisuudesta. Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos asiakas on itse teettänyt muutostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista.