Asumispalvelut

Kotiin annettavaa tukea järjestetään erikseen sovituilla kotipalvelun tai tukihenkilötoiminnan avulla. Palvelun antaminen perustuu asiakkaan palveluntarpeeseen/-suunnitelmaan.

Kunta järjestää omana asumispalveluina perhehoitoa. Perhehoito on perhekodissa järjestettyä tilapäistä tai pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa, jota järjestetään  mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Päihdeasiakkaalle voidaan tarjota asumispalvelua kunnan omistamissa PAV-asunnoissa, jonne ohjaudutaan sosiaalityön kautta.
Näiden palveluiden lisäksi kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta lyhyt- ja pitkäaikaista asumispalvelua.


Sosiaaliohjaaja
Merja Palviainen
013 330 5634
merja.palviainen(at)
siunsote.fi