Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (19.12.2003/1136) 8 a luvun mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka järjestämisestä Ilomantsissa vastaa kunta.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Ilomantsissa esikoululaisten huoltajat voivat valita osallistuuko lapsi koulun jälkeen varhaiskasvatuslain mukaiseen päivähoitoon vai perusopetuslain mukaiseen aamu-ja iltapäivätoimintaan.

Aamu ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön järjestäminen lapselle. Toiminnalla pyritään lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaamiseen ja yksinäisen sekä ohjaamattoman ajan vähentämiseen koulupäivän jälkeen. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä niin vapaa-ajan toiminnan, kasvun ja kehityksen, koulunkäynnin ja oppimisen kuin myös sosiaalisen vahvistamisen ja varhaisen puuttumisen näkökulmista.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Ilomantsissa Iknonvaaran koululla/ryhmäpäivähoidossa ja Pogostan alakoululla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedote

Toimintasuunnitelma

Apulaisrehtori
Kaisu Saari
040 104 3130
kaisu.saari(at)
ilomantsi.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta/hoito

Pogostan alakoulun 1.kerros, luokkatilat
Ylätie 8a
82900 Ilomantsi

Esiluokkalaiset
040 104 3138

1. ja 2. luokat sekä
pienryhmän oppilaat
040 104 3143


Iknonvaaran ryhmäperhepäivähoito
040 104 3149